Produkter / Tjänster

Våra tjänster:

Vi erbjuder allt som rör fjärrvärmedistribution

Projektering av fjärrvärmeledningar

Projektledning

Bygger ledningar, totalentreprenad, delad entreprenad

Mantelrörsskarvning

Underhåll av ledningar, kammare och ventiler

Filmning i rör och kammare (skymda utrymmen)

Dokumentation: ledningsritningar, larmritningar

Fuktlarmmätning

Reparationer

Vi har även kontrakterade Svetsare